• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017 / 2018

  • Školské kolo

    • Natália Blažeňáková

    • 2. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Ľubica Veselovská

    • 2. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Lucia Kriššová

    • 3. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017 / 2018