• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017 / 2018

  • Regionálne kolo

    • Soňa Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Hyacinta Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Regionálne kolo · 2017 / 2018
  • Krajské kolo

    • Beáta Blažeňáková

    • 5.miesto
    • Biologická olympiáda v kategórii C - projektová časť · Krajské kolo · 2017 / 2018
  • Okresné kolo

    • Ester Jurčáková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Gabriela Mlynarčíková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Ľubica Veselovská

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Soňa Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Hyacinta Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Veronika Krišová

    • 2. miesto
    • Biolofická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Katarína Krišová

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
  • Školské kolo

    • Natália Blažeňáková

    • 2. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Ľubica Veselovská

    • 2. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Lucia Kriššová

    • 3. miesto
    • Mudroš · Školské kolo · 2017 / 2018