• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018 / 2019

  • Regionálne kolo

    • Marko Jozefjak

    • cena poroty
    • Scénické čítanie · Regionálne kolo · 2018 / 2019
    • Gregor Jurčák

    • 3. miesto
    • Mudroš · Regionálne kolo · 2018 / 2019
    • Laura Tisoňová

    • 2. miesto
    • Mudroš · Regionálne kolo · 2018 / 2019
    • Soňa Boleková

    • 2. miesto
    • Mudroš · Regionálne kolo · 2018 / 2019
  • Okresné kolo

    • Oliver Jurčák

    • 3. miesto
    • Športová streľba zo vzduchových zbraní · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Ester Jurčáková

    • 2. miesto
    • Atletický štvorboj · Okresné kolo · 2018 / 2019
  • Domáce kolo

    • Beáta Olašáková

    • 2. miesto
    • Športová streľba zo vzduchových zbraní · Domáce kolo · 2018 / 2019
  • 2017 / 2018

  • Regionálne kolo

    • Soňa Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Regionálne kolo · 2017 / 2018
    • Hyacinta Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Regionálne kolo · 2017 / 2018
  • Krajské kolo

    • Beáta Blažeňáková

    • 5.miesto
    • Biologická olympiáda v kategórii C - projektová časť · Krajské kolo · 2017 / 2018
  • Okresné kolo

    • Magdaléna Veselovská

    • 3. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Andrea Holubjaková

    • 3. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Patrícia Skutková

    • 3. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Marko Jozefjak

    • 1. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant A · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Eva Jurčáková

    • 1. miesto
    • Jazyková súťaž ABC - variant B · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Ester Jurčáková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Gabriela Mlynarčíková

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Ľubica Veselovská

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Soňa Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2017 / 2018
    • Hyacinta Boleková

    • 2. miesto
    • Čo vieš o hviezdach · Okresné kolo · 2017 / 2018