• Kvalifikácia do okresného kola v stolnom tenise starších žiakov - 11.1.2019

     • Dňa 11.1.2019 sme na našej škole privítali žiakov z Beňadova a CZŠ Námestovo, aby aj spolu s našimi chlapcami odohrali kvalifikáciu do okresného kola v stolnom tenise. Víťazom a postupujúcim do okresného kola sa napokon stalo družstvo starších žiakov z CZŠ Námestovo. Gratulujeme!

     • Mimoriadne voľno z dôvodu kalamitnej situácie

     • Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou Mútne 224 poskytuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.122/1992 Zb. z 20.februára 1992 o organizácii školského roka v ZŠ a SŠ  § 5 ods.1 mimoriadne voľno pre žiakov a učiteľov ZŠ a MŠ z dôvodu kalamitnej situácie (neustále husté sneženie) na dni 17.01. – 18.01.2019 (dochádzajúci vyučujúci a žiaci sa nemôžu načas dostaviť na vyučovanie z dôvodu neupravených komunikácií, ktoré sú v správe VÚC.)

     • Posedenie pri jedličke - 20.12.2018

     • Posledný deň pred vianočnými sviatkami sme si spríjemnili kultúrnym programom Posedenie pri jedličke. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie p. učiteliek, p. učiteľa a p. riaditeľky. 

      Všetkým žiakom, učiteľom, rodičom i priateľom školy prajeme požehnané vianočné sviatky plné pohody a ľudskej blízkosti.

      V novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a hojnosť Božieho požehnania.

     • Vianočná výzdoba

     • Do galérie Vianočná výzdoba boli pridané fotografie.

      VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

      Kategória 1. - 2. ročník

      1. miesto  2.A  p. uč. Janckulíková

      2. miesto  1.A  p.uč.  Vojtasová

      3. miesto  2.B  p.uč.  Kocúrová

      4. miesto  1.B  p.uč.  Kosmeľová

      Kategória 3. - 4. ročník

      1. miesto  3.A  p.uč.  Veselovská,  3.B  p.uč.  Padušňáková

      3. miesto  4.B  p.uč.  Majdová

      4. miesto  4.A  p.uč.  Kšenzuláková

      Kategória 5. - 6. ročník

      1. miesto  6.A  p. uč. Brčáková

      2. miesto  5.A  p.uč.  Brontvajová

      3. miesto  5.B  p.uč.  Rončáková

      4. miesto  6.B  p.uč.  Brišš

      Kategória 7. - 9. ročník

      1. miesto  7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

     • Správne držanie tela - 18.-19.12. 2018

     • Mnohí z nás vedieme hektický život, kde na kontrolu správneho držania tela pri chôdzi, stoji, v sede …akosi zabúdame.Udržať telo v pevnej a vzpriamenej pozícii má veľký význam pre naše pohodlie a zdravie. Jednou z najčastejších chýb pri držaní tela je narušená rovnováha – pevnosť a pružnosť svalov – a z toho vyplývajúce nesprávne postavenie chrbtice a panvy. O tomto a ešte viac, porozprávala žiakom 1.-9. ročníka deviatačka Erika Trajována svojej  prezentácii „Správne držanie tela“ počas dvoch dní 18.-19.decembra 2018.Spolu so svojimi asistentkami – spolužiačkami Sabinou Vraňákovou a Evou Paterkovou názorne predvádzala polohy  nesprávneho držania tela v sede pri práci s počítačom, pri písaní, čítaní a v stoji. Upozornila žiakov na správne dvíhanie nákladov, či ich nosenie. Na záver predviedli žiakom aj  niekoľko strečingových cvikov zameraných na posilnenie svalov chrbta a brucha, ktoré si postupne po triedach všetci žiaci  spoločne s nimi zacvičili.

       

     • 1. ADVENTNÉ TRHY

     • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky - 4.12.2018, Martin

     • Síce v mierne pozmenenej zostave, ale naozaj so cťou reprezentovali v Martine na majstrovstvách kraja v streľbe zo vzduchovky námestovský okres naši žiaci. Po úspechu v okresnom kole nevyšli naprázdno ani v tom krajskom a to zásluhou Evky Paterkovej, ktorá si v silnej konkurencii vystrieľala 3. miesto v kategórii starších žiačok. Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy. 

     • Súťaž iBobor - 12.-16.11.2018

     • I v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili informatickej súťaže iBobor.

      Súťaž prebiehala od 12. do  16. novembra 2018:

      pondelok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),

      utorok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ),

      streda 14. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ),

      piatok 16. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

      Celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl
      Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov", teda úspešný riešiteľ musí v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov.

      Úspešní riešitelia v kategórii Drobec boli: Ondrej B. a Lucia P.

      Úspešní riešitelia v kategórii Bobrík boli: Karin B., Adam Š., Adam K., Jozef S., Adam G., Adela M.

      Úspešní riešitelia v kategórii Benjamín boli: Laura T., Katarína H., Pavol B., Andrej S., Gregor J., Zuzana V., Tímea B., Daniela O., Damián M., Michaela M., Ema B., Emília B., Adriána Š., Ester J., Renáta K., Hyacinta B., Gabriela D., Martin B., Pavol V., Miroslav S.

      Úspešní  riešitelia v kategórii Kadet boli:Adela B., Nikola H., Soňa B., Adam H., Maroš K., Andrej M., Ondrej D., Andrej V., Lukáš P., Mária Š., Tomáš J., Eva P., Monika K., Ján L., Dávid M., Lukáš S., Jakub J., Bianka J., Sabína V., Martin P., Erika T., Beáta O., Zlatica K., Sára B., Marek K.

       

     • Streľba zo vzduchovky - okresné kolo Rabčice - 13.11.2018

     • To že žiaci našej školy sú naozaj multitalentovaní, dokázali na okresnom kole v streľbe zo vzduchovky naši deviataci. Družstvo v zložení Beátka Olašáková, Evka Paterková a Oliver Jurčák si totižo skvelým výkonom vystrieľalo senzačné prvé miesto a postup na krajské kolo, ktoré sa bude začiatkom decembra konať v Martine. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme aj naďalej veľa úspechov. 

     • Scénické čítanie - 12.11.2018

     • Dňa 12.11. pondelok sa naši žiaci zúčastnili literárno-dramatickej súťaže SCÉNICKÉ ČÍTANIE v Babíne. Naši žiaci siahli po knihe od autorky Marty Hlušíkovej Bublinkové rozprávky a prezentovali výborné čitateľské schopnosti s divadelným talentom. Predsedníčkou poroty bola autorka kníh pre deti a mládež pani Marta Hlušíková. Najmladší žiaci získali diplom za úspešné učinkovanie, starší žiaci vo svojej kategórii získali 3.miesto a osobitné ocenenie ako cenu poroty za najlepší herecký výkon si priniesol Marko Jozefjak. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Scénického čítania.

     • Plavecký výcvik tretiakov - 5.11.- 9.11.2018

     • Žiaci  tretích ročníkov z našej školy absolvovali plavecký výcvik  v dňoch

      5.11-911.2018 na plavárni AquaRelax  v Dolnom Kubíne pod vedením  AQ Plus  Dolný Dubín – firma Ivan Skirčák ( Plavecká škola) .

      Pod dohľadom piatich trénerov  sa žiaci plavci zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch. Neplavci získavali základné poznatky z plávania. Keďže tréneri mali veľmi dobrý prístup k deťom, podarilo sa docieliť, že všetci zvládli základný plavecký výcvik. Deti dostali za svoje plavecké výkony „Mokré vysvedčenie“, sladkosť a voľný vstup na plaváreň ( 1 deň ).

      Päť dní ubehlo veľmi rýchlo a nám neostáva nič iné len poďakovať za sponzorské dary: Obecnému úradu za 720 eur, Rodičovskému združeniu za 170 eur, sponzorom, (ktorí nechcú byť menovaní), za finančnú hotovosť a obed v Penzióne Koliba  v Dolnom Kubíne.

     • Československý projekt záložka do knihy

     • Československý projekt záložka do knihy spája školy.

      Téma 9. ročníka bola: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

      Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Aj naša škola mohla výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov zo Základnej školy v Stropkove.  

      Výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami, podporila rozvoj kreativity, fantázie, manuálnej zručnosti a práce s informáciami žiakov, posilnila ich etické hodnoty, zábavnou formou ich pritiahla ku knihám, podporila ich vzťah k čítaniu a v mnohých prípadoch aj posilnila ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou celoslovenského projektu bolo rozšírenie vedomostí žiakov nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z geografie.

      Záložky na našej škole boli veľmi pekné a porota mala čo robiť. Vybrať zo 470 záložiek 10 najkrajších.

      V piatok mali deti možnosť prezrieť si výstavku všetkých záložiek a každý ročník mal možnosť vybrať 1 záložku ako cenu diváka.

      Najkrajšie záložky :

      Porota vybrala práce týchto žiakov :                                          Žiaci vybrali  :

      David Voborník                        II. B

      Eliáš Vojtas                             I.B                      Adrián Straka            III. A

      Ondrej Bugaj                          II.B                      Mária Rončáková      III. A

      Ester Vraňáková                    III. B                     Ema Jurčáková         III. B

      Mária Tomašáková                IV. B                     Miriam Buláková       IV, B

      Sára Iglarčíková                     V. A                     Adela Maruščáková   IV. B

      Timea Blažeňáková               VI. B                    Eliška Romaňáková   V. A

      Sára Babečková                   VII. A                     AndreasGalis            V. B

      Janka Kosmeľová                VIII. A                    Timotej Rončák         VII. B

      Zlatka Kšenzuláková             IX. A                     Eva Jurčáková           VII. B

      Filip Ďurčák                           ŠKD

      Všetkým srdečne blahoželáme !

                                                                                                                                   

     • Interaktívna výstava

     • Výsledky volieb do Rady školy- ZŠ s MŠ Mútne 224 - 7.11.2018

     • Dňa 7.11.2018 sa konali voľby do RŠ. Volieb sa zúčastnilo 58 % oprávnených voličov. Rodičia si vyberali svojich zástupcov do RŠ z  21 kandidátov.

      Zvolení zástupcovia rodičov do RŠ za základnú školu:

      Ing. Ján Bugaj

      Martina Bjaloňová

      Mgr. Miroslava Kriššová

      Zvoleným zástupcom rodičov blahoželáme!

     • Návšteva babky Apolónie Šurinovej

     • Pri  príležitosti 100. výročia vzniku Československa sme sa rozhodli zorganizovať besedu. Kto by vedel o tomto období porozprávať najlepšie? Nikto iný ako najstaršia občianka našej obce, dnes 96-ročná pani Apolónia Šurinová.

      Babka, ako sme ju familiárne oslovovali, nás previedla svojím životom od detstva, školských liet, mladosti, služby v Sliezsku, svadby, manželstva, výchovy detí, práce na poli až po súčasnosť.

      Rozprávanie bolo smutné, miestami  i veselé. Ale babka nestráca životný optimizmus ani v tomto požehnanom veku,  a to je skvelé (autentickú ukážku z tohto rozhovoru si môžete vypočuť na hodine REV).

     • Metodický deň z anglického jazyka – 26.10.2018

     • Školský úrad v spolupráci s kabinetom ANJ v Námestove, s Ventures Books, výhradným zástupcom Pearson ELT SK, so ZŠ a s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom zorganizoval dňa 26.10.2018 metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka 3. – 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil v ZŠ s MŠ Mútne. Metodického dňa sa zúčastnilo 23 učiteliek a lektorka PeadDr. Eva Lange, Teacher Trainer.

      V úvode metodického dňa účastníčky programu „Vzdelávacia mobilita pre zamestnancov v školskom zariadení KA1 programu Erasmus+“ Mgr. Daniela Klokočíková, Mgr. Zlatica Franeková a Mgr. Eva Banasová odovzdali skúseností ostatným učiteľom.

      Ďalšia časť metodického dňa bola venovaná kreatívnemu rozvíjaniu cudzojazyčných zručností u žiakov. Lektorka predviedla praktické ukážky aktivít, ktoré sa dajú zaradiť do vyučovacieho procesu. Seminár bol zameraný pre 1.stupeň ZŠ: ako sa jednotlivé zručnosti - písanie, čítanie, hovorenie, počúvanie, ale aj gramatika, dajú rozvíjať inak ako len vypĺňaním pracovného zošita.

      Posledná časť metodického dňa - Anglická gramatika trochu inak - bola zameraná na učiteľov 2. stupňa ZŠ. Lektorka predviedla praktické ukážky vyučovania gramatiky, aby učenie sa slovíčok už nebolo len zadávanie písomiek typu slovo - preklad, ale aby sa výučba stala viac plnohodnotná pre žiakov a učivo sa učilo v kontexte.

      Účastníci boli oboznámení s plánom práce kabinetu ANJ na školský rok 2018/19 a spoločne sme sa dohodli na termíne a náplni ďalšieho metodického dňa.

     • Exkurzia deviatakov Múzeum holokaustu Sereď, Slovenský Betlehem Rajecká Lesná - 24.10.2018

     • Dňa 25.10. sa  zúčastnili deviataci exkurzie v Seredi, kde navštívili pracovný tábor a Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej.