• Vitajte na stránke.

                 Od 18.12.2017 škola získala financie na projekt Zvýšenie inklúzie a zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov Základnej školy v Mútnom. Zamestnala špeciálneho pedagóga Mgr. Oľga Kapičáková a 2 asistentky učiteľa Adriana Hullová a Mgr. Patrícia Podstrelená. 

       

                  Cieľom projektu je zlepšenie študijných výsledkov vo vzdelávaní všetkých žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP a vytvorenie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom uplatňovania rovnakého prístupu k vzdelávaniu, čo povedie ku zabráneniu predčasného ukončenia školskej dochádzky.