• Pokyny k zberu

  •      

   Zbery v školskom roku 2017/2018

   PAPIER

   Zviazaný a podpísaný papier odovzdať p. školníkovi pred garáž ZŠ.

   TETRAPAKY,

   PLECHOVKY,

   KONZERVY

   Tetrapaky, plechovky aj konzervy môžu byť umiestnené v 1 vreci.

   Stlačené tetrapaky aj plechovky odovzdať podpísané p. školníkovi pred garáž ZŠ.

   PLASTOVÉ VRCHNÁKY

   Plastové vrchnáky odovzdať do skladu v šatni pre 3. a 4. ročník.

   Lístok s menom a počtom kusov vrchnákov odovzdať p. uč. Rončákovej.

   RASTLINNÝ OLEJ

   Použitý a precedený rastlinný olej v uzavretej plastovej  fľaši podpísať a odovzdať p. školníkovi pred garáž ZŠ.

    

   Najúspešnejší zberatelia budú ohodnotení na konci školského roka!