• Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka Námestovo - pobočka Mútne

    Odbor: výtvarná

    Vedie ho: Mgr. Ingrid Bíleková

    Hudobný odbor

    http://www.zusno.eu/

    KLAVÍR Mgr. Miroslav Bohucký (vyučuje aj hudobnú náuku)
    Jozef Dobák
    Mgr. Alžbeta Kriššová
    GITARA Milan GeburaDiS. art.
    Ján Svajčík, DiS. art.
     AKORDEÓN Alexander Očkaják
    Peter Maslaňák, DiS. art.
     HELIGÓNKAPaedDr. Peter Kozoň
    HUSLEMgr. Lenka Horňáková
    Peter Kučka