• RADA ŠKOLY

    

   Funkcia

   Meno a priezvisko

   Kontakt

   predseda:

   PaedDr. Božena Veselovská

   043/5597258

    pedagogickí zamestnanci

   PaedDr. Božena Veselovská

    

   Bc.Dana Vaterková

    

   Ostatní zamestnanci školy

   Štefan Vaterka

    

   zástupcovia rodičov

   Ing. Ján Bugaj

    

   Jaroslav Kubaľa

    

   Martina Bjaloňová

    

   Bc. Martina Jozefjaková

    

   Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

   Ján Balek

    

   Pavol Straka

    

   Anton Grzýb

    

   Mgr. Andrej Barnáš