Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ
Objednávka Objednávka s DPH 31.01.2018 Objednávka
Zmluva Základná škola s DPH 31.12.2017 Základná škola
Zmluva Školská jedáleň s DPH 31.12.2017 Školská jedáleň
Zmluva Pokladňa s DPH 31.12.2017 Pokladňa
Zmluva Sociálny fond s DPH 29.12.2017 Sociálny fond
Zmluva Zmluva s DPH 15.12.2017 Zmluva
Zmluva Zmluva s DPH 12.12.2017 Zmluva
Faktúra Sociálny fond s DPH 30.11.2017 Sociálny fond
Faktúra Pokladňa s DPH 30.11.2017 Pokladňa
Objednávka Objednávka s DPH 30.11.2017 Objednávka
Faktúra Základná škola s DPH 30.11.2017 Základná škola
Faktúra Školská jedáleň s DPH 30.11.2017 Školská jedáleň
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 09.11.2017 Zmluva
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 06.10.2017 Zmluva
Faktúra Základná škola s DPH 30.09.2017 Základná škola
Zmluva Pokladňa s DPH 30.09.2017 Pokladničné doklady
Objednávka Objednávka s DPH 30.09.2017 Objednávka
Faktúra Školská jedáleň s DPH 30.09.2017 Školská jedáleň