• Novinky

     • Mimoriadne voľno z dôvodu kalamitnej situácie

      16. 1. 2019

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Mútne 224 poskytuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.122/1992 Zb. z 20.februára 1992 o organizácii školského roka v ZŠ a SŠ § 5 ods.1 mimoriadne voľno pre žiakov a učiteľov ZŠ a MŠ z dôvodu kalamitnej situácie (neustále husté sneženie) na dni 17.01. – 18.01.2019 (dochádzajúci vyučujúci a žiaci sa nemôžu načas dostaviť na vyučovanie z dôvodu neupravených komunikácií, ktoré sú v správe VÚC.)

     • Posedenie pri jedličke - 20.12.2018

      22. 12. 2018

      Posledný deň pred vianočnými sviatkami sme si spríjemnili kultúrnym programom Posedenie pri jedličke. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie p. učiteliek, p. učiteľa a p. riaditeľky.

      Všetkým žiakom, učiteľom, rodičom i priateľom školy prajeme požehnané vianočné sviatky plné pohody a ľudskej blízkosti.

     • Vianočná výzdoba

      22. 12. 2018

      Do galérie Vianočná výzdoba boli pridané fotografie.

      VÝSLEDKY SÚŤAŽE:

      Kategória 1. - 2. ročník

      1. miesto 2.A p. uč. Janckulíková

      2. miesto 1.A p.uč. Vojtasová

      3. miesto 2.B p.uč. Kocúrová

      4. miesto 1.B p.uč. Kosmeľová

      Kategória 3. - 4. ročník

      1. miesto 3.A p.uč. Veselovská, 3.B p.uč. Padušňáková

     • Správne držanie tela - 18.-19.12. 2018

      15. 1. 2019

      Mnohí z nás vedieme hektický život, kde na kontrolu správneho držania tela pri chôdzi, stoji, v sede …akosi zabúdame.Udržať telo v pevnej a vzpriamenej pozícii má veľký význam pre naše pohodlie a zdravie. Jednou z najčastejších chýb pri držaní tela je narušená rovnováha – pevnosť a pružnosť svalov – a z toho vyplývajúce nesprávne postavenie chrbtice a panvy. O tomto a ešte viac, porozprávala žiakom 1.-9. ročníka deviatačka Erika Trajována svojej prezentácii „Správne držanie tela“ počas dvoch dní 18.-19.decembra 2018.Spolu so svojimi asistentkami – spolužiačkami Sabinou Vraňákovou a Evou Paterkovou názorne predvádzala polohy nesprávneho držania tela v sede pri práci s počítačom, pri písaní, čítaní a v stoji. Upozornila žiakov na správne dvíhanie nákladov, či ich nosenie. Na záver predviedli žiakom aj niekoľko strečingových cvikov zameraných na posilnenie svalov chrbta a brucha, ktoré s

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 23. 1. 2019
  • Fotogaléria

   • Posedenie pri jedličke - 20.12.2018
   • Vianočná výzdoba
   • Mikuláš - 6.12.2018
   • Plavecký výcvik tretiakov - 5.11.- 9.11.2018
   • Jumping v našej škole - 25.10.2018
   • Máša a medveď - cirkus - 24.10.2018
   • Medzinárodný deň školských knižníc - 22.10.2018
   • Koncert Integrácia v Bratislave - 10.10.2018
   • Pasovanie prvákov - 9.10.2018