• Novinky

     • Streľba zo vzduchovky - okresné kolo Rabčice - 13.11.2018

      15. 11. 2018

      To že žiaci našej školy sú naozaj multitalentovaní, dokázali na okresnom kole v streľbe zo vzduchovky naši deviataci. Družstvo v zložení Beátka Olašáková, Evka Paterková a Oliver Jurčák si totižo skvelým výkonom vystrieľalo senzačné prvé miesto a postup na krajské kolo, ktoré sa bude začiatkom decembra konať v Martine. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme aj naďalej veľa úspechov.

     • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ - 21.11.2018

      13. 11. 2018

      Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

      (iba papierová forma)

      T5-2018

      21. november 2018 ( streda )

      ČASOVÝ HARMONOGRAM

      Matematika

      8:00-8:10 h - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      8:10-8:20 h - rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

      8:20-9:20 h - administrácia testu

     • Plavecký výcvik tretiakov - 5.11.- 9.11.2018

      12. 11. 2018

      Žiaci tretích ročníkov z našej školy absolvovali plavecký výcvik v dňoch

      5.11-911.2018 na plavárni AquaRelax v Dolnom Kubíne pod vedením AQ Plus Dolný Dubín – firma Ivan Skirčák ( Plavecká škola) .

      Pod dohľadom piatich trénerov sa žiaci plavci zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch. Neplavci získavali základné poznatky z plávania. Keďže tréneri mali veľmi dobrý prístup k deťom, podarilo sa docieliť, že všetci zvládli základný plavecký výcvik. Deti dostali za svoje plavecké výkony „Mokré vysvedčenie“, sladkosť a voľný vstup na plaváreň ( 1 deň ).

     • Československý projekt záložka do knihy

      12. 11. 2018

      Československý projekt záložka do knihy spája školy.

      Téma 9. ročníka bola: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

      Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Aj naša škola mohla výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov zo Základnej školy v Stropkove.

     • Výsledky volieb do Rady školy- ZŠ s MŠ Mútne 224 - 7.11.2018

      12. 11. 2018

      Dňa 7.11.2018 sa konali voľby do RŠ. Volieb sa zúčastnilo 58 % oprávnených voličov. Rodičia si vyberali svojich zástupcov do RŠ z 21 kandidátov.

      Zvolení zástupcovia rodičov do RŠ za základnú školu:

      Ing. Ján Bugaj

      Martina Bjaloňová

      Mgr. Miroslava Kriššová

      Zvoleným zástupcom rodičov blahoželáme!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Sobota 17. 11. 2018
  • Fotogaléria

   • Plavecký výcvik tretiakov - 5.11.- 9.11.2018
   • Jumping v našej škole - 25.10.2018
   • Máša a medveď - cirkus - 24.10.2018
   • Medzinárodný deň školských knižníc - 22.10.2018
   • Koncert Integrácia v Bratislave - 10.10.2018
   • Pasovanie prvákov - 9.10.2018
   • Matej Tóth v našej škole
   • Koniec školského roka - 29.6.2018
   • Deviatacky večierok - 27.6.2018