• 1. ADVENTNÉ TRHY

     • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky - 4.12.2018, Martin

     • Síce v mierne pozmenenej zostave, ale naozaj so cťou reprezentovali v Martine na majstrovstvách kraja v streľbe zo vzduchovky námestovský okres naši žiaci. Po úspechu v okresnom kole nevyšli naprázdno ani v tom krajskom a to zásluhou Evky Paterkovej, ktorá si v silnej konkurencii vystrieľala 3. miesto v kategórii starších žiačok. Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy. 

     • Súťaž iBobor - 12.-16.11.2018

     • I v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili informatickej súťaže iBobor.

      Súťaž prebiehala od 12. do  16. novembra 2018:

      pondelok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ),

      utorok 13. novembra od 9:30 do 13:30 Drobci (2. a 3. ročník ZŠ),

      streda 14. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ),

      piatok 16. novembra od 9:30 do 13:30 Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ).

      Celoslovenskej súťaže sa zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl
      Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov", teda úspešný riešiteľ musí v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov.

      Úspešní riešitelia v kategórii Drobec boli: Ondrej B. a Lucia P.

      Úspešní riešitelia v kategórii Bobrík boli: Karin B., Adam Š., Adam K., Jozef S., Adam G., Adela M.

      Úspešní riešitelia v kategórii Benjamín boli: Laura T., Katarína H., Pavol B., Andrej S., Gregor J., Zuzana V., Tímea B., Daniela O., Damián M., Michaela M., Ema B., Emília B., Adriána Š., Ester J., Renáta K., Hyacinta B., Gabriela D., Martin B., Pavol V., Miroslav S.

      Úspešní  riešitelia v kategórii Kadet boli:Adela B., Nikola H., Soňa B., Adam H., Maroš K., Andrej M., Ondrej D., Andrej V., Lukáš P., Mária Š., Tomáš J., Eva P., Monika K., Ján L., Dávid M., Lukáš S., Jakub J., Bianka J., Sabína V., Martin P., Erika T., Beáta O., Zlatica K., Sára B., Marek K.

       

     • Streľba zo vzduchovky - okresné kolo Rabčice - 13.11.2018

     • To že žiaci našej školy sú naozaj multitalentovaní, dokázali na okresnom kole v streľbe zo vzduchovky naši deviataci. Družstvo v zložení Beátka Olašáková, Evka Paterková a Oliver Jurčák si totižo skvelým výkonom vystrieľalo senzačné prvé miesto a postup na krajské kolo, ktoré sa bude začiatkom decembra konať v Martine. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme aj naďalej veľa úspechov. 

     • Scénické čítanie - 12.11.2018

     • Dňa 12.11. pondelok sa naši žiaci zúčastnili literárno-dramatickej súťaže SCÉNICKÉ ČÍTANIE v Babíne. Naši žiaci siahli po knihe od autorky Marty Hlušíkovej Bublinkové rozprávky a prezentovali výborné čitateľské schopnosti s divadelným talentom. Predsedníčkou poroty bola autorka kníh pre deti a mládež pani Marta Hlušíková. Najmladší žiaci získali diplom za úspešné učinkovanie, starší žiaci vo svojej kategórii získali 3.miesto a osobitné ocenenie ako cenu poroty za najlepší herecký výkon si priniesol Marko Jozefjak. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Scénického čítania.

     • Plavecký výcvik tretiakov - 5.11.- 9.11.2018

     • Žiaci  tretích ročníkov z našej školy absolvovali plavecký výcvik  v dňoch

      5.11-911.2018 na plavárni AquaRelax  v Dolnom Kubíne pod vedením  AQ Plus  Dolný Dubín – firma Ivan Skirčák ( Plavecká škola) .

      Pod dohľadom piatich trénerov  sa žiaci plavci zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch. Neplavci získavali základné poznatky z plávania. Keďže tréneri mali veľmi dobrý prístup k deťom, podarilo sa docieliť, že všetci zvládli základný plavecký výcvik. Deti dostali za svoje plavecké výkony „Mokré vysvedčenie“, sladkosť a voľný vstup na plaváreň ( 1 deň ).

      Päť dní ubehlo veľmi rýchlo a nám neostáva nič iné len poďakovať za sponzorské dary: Obecnému úradu za 720 eur, Rodičovskému združeniu za 170 eur, sponzorom, (ktorí nechcú byť menovaní), za finančnú hotovosť a obed v Penzióne Koliba  v Dolnom Kubíne.

     • Československý projekt záložka do knihy

     • Československý projekt záložka do knihy spája školy.

      Téma 9. ročníka bola: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

      Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Aj naša škola mohla výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov zo Základnej školy v Stropkove.  

      Výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami, podporila rozvoj kreativity, fantázie, manuálnej zručnosti a práce s informáciami žiakov, posilnila ich etické hodnoty, zábavnou formou ich pritiahla ku knihám, podporila ich vzťah k čítaniu a v mnohých prípadoch aj posilnila ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou celoslovenského projektu bolo rozšírenie vedomostí žiakov nielen zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj z geografie.

      Záložky na našej škole boli veľmi pekné a porota mala čo robiť. Vybrať zo 470 záložiek 10 najkrajších.

      V piatok mali deti možnosť prezrieť si výstavku všetkých záložiek a každý ročník mal možnosť vybrať 1 záložku ako cenu diváka.

      Najkrajšie záložky :

      Porota vybrala práce týchto žiakov :                                          Žiaci vybrali  :

      David Voborník                        II. B

      Eliáš Vojtas                             I.B                      Adrián Straka            III. A

      Ondrej Bugaj                          II.B                      Mária Rončáková      III. A

      Ester Vraňáková                    III. B                     Ema Jurčáková         III. B

      Mária Tomašáková                IV. B                     Miriam Buláková       IV, B

      Sára Iglarčíková                     V. A                     Adela Maruščáková   IV. B

      Timea Blažeňáková               VI. B                    Eliška Romaňáková   V. A

      Sára Babečková                   VII. A                     AndreasGalis            V. B

      Janka Kosmeľová                VIII. A                    Timotej Rončák         VII. B

      Zlatka Kšenzuláková             IX. A                     Eva Jurčáková           VII. B

      Filip Ďurčák                           ŠKD

      Všetkým srdečne blahoželáme !

                                                                                                                                   

     • Interaktívna výstava

     • Výsledky volieb do Rady školy- ZŠ s MŠ Mútne 224 - 7.11.2018

     • Dňa 7.11.2018 sa konali voľby do RŠ. Volieb sa zúčastnilo 58 % oprávnených voličov. Rodičia si vyberali svojich zástupcov do RŠ z  21 kandidátov.

      Zvolení zástupcovia rodičov do RŠ za základnú školu:

      Ing. Ján Bugaj

      Martina Bjaloňová

      Mgr. Miroslava Kriššová

      Zvoleným zástupcom rodičov blahoželáme!

     • Návšteva babky Apolónie Šurinovej

     • Pri  príležitosti 100. výročia vzniku Československa sme sa rozhodli zorganizovať besedu. Kto by vedel o tomto období porozprávať najlepšie? Nikto iný ako najstaršia občianka našej obce, dnes 96-ročná pani Apolónia Šurinová.

      Babka, ako sme ju familiárne oslovovali, nás previedla svojím životom od detstva, školských liet, mladosti, služby v Sliezsku, svadby, manželstva, výchovy detí, práce na poli až po súčasnosť.

      Rozprávanie bolo smutné, miestami  i veselé. Ale babka nestráca životný optimizmus ani v tomto požehnanom veku,  a to je skvelé (autentickú ukážku z tohto rozhovoru si môžete vypočuť na hodine REV).

     • Metodický deň z anglického jazyka – 26.10.2018

     • Školský úrad v spolupráci s kabinetom ANJ v Námestove, s Ventures Books, výhradným zástupcom Pearson ELT SK, so ZŠ a s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom zorganizoval dňa 26.10.2018 metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka 3. – 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil v ZŠ s MŠ Mútne. Metodického dňa sa zúčastnilo 23 učiteliek a lektorka PeadDr. Eva Lange, Teacher Trainer.

      V úvode metodického dňa účastníčky programu „Vzdelávacia mobilita pre zamestnancov v školskom zariadení KA1 programu Erasmus+“ Mgr. Daniela Klokočíková, Mgr. Zlatica Franeková a Mgr. Eva Banasová odovzdali skúseností ostatným učiteľom.

      Ďalšia časť metodického dňa bola venovaná kreatívnemu rozvíjaniu cudzojazyčných zručností u žiakov. Lektorka predviedla praktické ukážky aktivít, ktoré sa dajú zaradiť do vyučovacieho procesu. Seminár bol zameraný pre 1.stupeň ZŠ: ako sa jednotlivé zručnosti - písanie, čítanie, hovorenie, počúvanie, ale aj gramatika, dajú rozvíjať inak ako len vypĺňaním pracovného zošita.

      Posledná časť metodického dňa - Anglická gramatika trochu inak - bola zameraná na učiteľov 2. stupňa ZŠ. Lektorka predviedla praktické ukážky vyučovania gramatiky, aby učenie sa slovíčok už nebolo len zadávanie písomiek typu slovo - preklad, ale aby sa výučba stala viac plnohodnotná pre žiakov a učivo sa učilo v kontexte.

      Účastníci boli oboznámení s plánom práce kabinetu ANJ na školský rok 2018/19 a spoločne sme sa dohodli na termíne a náplni ďalšieho metodického dňa.

     • Exkurzia deviatakov Múzeum holokaustu Sereď, Slovenský Betlehem Rajecká Lesná - 24.10.2018

     • Dňa 25.10. sa  zúčastnili deviataci exkurzie v Seredi, kde navštívili pracovný tábor a Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej.

     • Exkurzia šiestakov - 23.10.2018

     • V utorok sa naši šiestaci vybrali spoznávať krásy Liptova, aby tak trochu nadviazali na koncoročný výlet v piatom ročníku. Zrána sa zdalo, že počasie nám nebude priať, ale nakoniec nás sľubovaný dážď obišiel. Prvou našou zastávkou bolo Liptovské múzeum v Ružomberku, kde sme po vyšliapaní nekonečného počtu schodov mohli na najvyššom poschodí obdivovať sakrálne sochy staré aj 500 rokov. Následne sme si pozreli históriu papiernictva v Ružomberku, kde sa žiaci rozpamätali na návštevu Mondi SCP na konci piateho ročníka. S Ružomberkom je neoddeliteľne spätá aj Vojenská nemocnica a preto jedna z expozícií bola venovaná práve tomuto významnému miestu. Žiaci skonštatovali, že by určite nechceli sedieť v zubárskom kresle spred sto rokov J Prehliadku múzea sme zakončili výstavou o živej a neživej prírode. Našou ďalšou zastávkou bola dedinka Vlkolínec zapísaná do kultúrneho dedičstva Unesco. V malých dreveniciach stále žijú ľudia, ale prekvapením pre nás bolo, že sme okrem deduškov a babičiek stretli aj mladú rodinu so školopovinnými deťmi. Domov sme sa vracali s dobrou náladou plní nových zážitkov.

     • Okresné kolo v malom futbale starších žiačok - 22.10.2018

     • Po víťazstve nad Lokcou sa naše staršie žiačky prebojovali na okresné kolo v malom futbale, ktoré sa konalo 22.10.2018 v Námestove a ani tam neokúsili chuť prehry. Suverénnym výkonom bez jediného inkasovaného gólu porazili súperky zo ZŠ Komenského, Rabče aj Zákamenného a stali sa majsterkami okresu. Veríme, že séria víťazstiev bude pokračovať aj v máji v Dolnom Kubíne, kedy sa uskutoční regionálne kolo. Gratulujeme dievčatá, ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov aj v ďalšom kole.

      Ester Jurčáková, Mária Mrekajová, Sabina Vraňáková, Mária Jaňáková, Michaela Holubjaková, Eva Paterková, Dominika Kšenzuliaková, Beáta Olašáková, Zlatica Kšenzuláková, Renáta Kšenzuláková.

     • Medzinárodný deň školských knižníc - 22.10.2018

     • Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

      Neoddeliteľnou súčasťou v mesiaci október je pre našu školu Medzinárodný deň školských
      knižníc. Tento rok to bolo 100. výročie Československa. Úlohou našich žiakov bolo vypátrať,
      čo zanechali pre nás naši predkovia. Vyhľadávali v encyklopédiách, historických knihách,
      biografiách, v literatúre pre deti a mládež. Kde nepomohli knihy pomáhali učitelia, internet.
      Pracovalo sa vo všetkých triedach, v knižnici, v izbe regionálnych tradícií, na ulici...Svoje
      získané poznatky prezentovali v Športovej hale. Cestovali sme časom dejinami, športom,
      osobnosťami, módou, hudbou. Mottom tohto ročníka sa stala téma :
      „Cesta dejinami....krížom – krážom...“.
      V pondelok, 22.10.2018, sa v našej škole uskutočnilo niekoľko aktivít, ktoré súviseli
      s Medzinárodným dňom školských knižníc. Do tejto akcie boli zapojení všetci žiaci našej
      školy, navštívili nás aj rodičia a starí rodičia. Hlavnou témou akcie bolo 100. výročie ČSR.
      Žiaci si so svojimi vyučujúcimi pripravili kultúrny program spojený s návštevou knižnice, kde
      hľadali všetky údaje o Deklarácii slovenského národa. Súčasťou podujatia bola i výstava
      dobovej literatúry a dobových papierových bankoviek. Skupinka žiakov si pripravila i anketu
      pre verejnosť. Jedna skupina pri tejto príležitosti navštívila i najstaršiu občianku našej obce, p.
      Apolóniu Šurinovú, ktorá im porozprávala o svojom živote, ktorého najväčšiu časť prežila
      v období existencie ČSR.

     • Exkurzia štvrtákov - 12.10.2018

     • Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie Klin- Námestovo.

      Spoznávali sme osobnosti Hornej Oravy a navštívili sme miesta, kde majú títo velikáni pamätné sochy, či tabule. Príjemnú atmosféru sme strávili v mestskej knižnici, kde sme sa obohatili o nové informácie.

      Navštívili sme „ Rio de Klin“ – zaujímavé miesto so svojou neopísateľnou atmosférou. Cestou späť sme nazreli do pamätnej izby M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici.

      Príjemné jesenné počasie nám prialo, umocnilo v nás zážitky a dodalo tomuto dňu tú správnu atmosféru.

      Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie Klin- Námestovo.

      Spoznávali sme osobnosti Hornej Oravy a navštívili sme miesta, kde majú títo velikáni pamätné sochy, či tabule. Príjemnú atmosféru sme strávili v mestskej knižnici, kde sme sa obohatili o nové informácie.

      Navštívili sme „ Rio de Klin“ – zaujímavé miesto so svojou neopísateľnou atmosférou. Cestou späť sme nazreli do pamätnej izby M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici.

      Príjemné jesenné počasie nám prialo, umocnilo v nás zážitky a dodalo tomuto dňu tú správnu atmosféru.

     • Koncert Integrácia v Bratislave - 10.10.2018

     • Slnko svieti na všetky deti rovnako!

       V tomto duchu sa naši žiaci zúčastnili 10. ročníka jedinečného charitatívneho koncertu v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde bolo 10 000 detí zo základných, špeciálnych základných a stredných škôl. Celým koncertom nás sprevádzala Katka Brychtová a Marcel Forgáč.

       Na jednom pódiu sa nám predstavilo niekoľko  populárnych mien, ako napríklad skupina IMT Smile, Dara Rolins, Ondrej Kandráč ,tanečná skupina The Pastels, raper  Ego, Buranowski ,Majk Spirit,  Sajfa, futbalová reprezentácia na čele s Marekom Hamšíkom,  hokejisti Ľ. Višňovský a M. Hossa, Matej Tóth, cyklista -  paralympionik Jozef Metelka  a mnoho ďalších...Obrovskú oslavu zavŕšil svetoznámy DJ LUCIANO, ktorý vystupuje v  najznámejších kluboch sveta.

       Naši  žiaci zažili jedinečné predpoludnie plné lásky, úcty a vďaky ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Tento projekt predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí, búra ostych medzi deťmi, umožňuje zábavu všetkých bez rozdielov a ukazuje cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Koncert s názvom Integrácia 2018 bol plný silných emócií a neuveriteľnej atmosféry, ktorá panovala počas celého programu.

       Deti boli odmenené tričkami s logom Integrácia a smotanovým dezertom Integráčik. Dúfame, že sa žiakom podujatie páčilo a odniesli si domov nezabudnuteľné zážitky. Tešíme na nasledujúci ročník „Integrácia 2019“.