• DOBRÁ VEC   O2

     •  

      Každý z nás si určite v poslednom období všimol, že deti, dospievajúci a mládež trávia veľkú časť svojho aktívneho voľného času neproduktívne- počítač, televízor, mobil, slúchadlá na ušiach, ...preto nás veľmi oslovila súťaž, vďaka ktorej sa bude u detí budovať pozitívny vzťah k športu, ktorý by im umožnil budovať svoje fyzické, ale i psychické zdravie.

      Naša škola sa hneď po zverejnení informácií o pripravovanej súťaži O2 Športová akadémia Mateja Tótha rozhodla, že sa do tejto akcie zapojí..

       Športová akadémia sa spája s menom úspešného slovenského športovca, majstra sveta a olympijského víťaza v chôdzi na 50 km, Mateja Tótha. Nasledujúci školský rok 2018/2019 si budú môcť celoročnú pohybovú prípravu pod dozorom skúsených trénerov naplno užiť deti až na 40 základných školách (5 v každom kraji na Slovensku). Cieľom akadémie je dať im čo najkvalitnejšiu pohybovú aktivitu.

      A nečakané sa stalo skutočnosťou, po aktívnom zapojení sa súčasných i bývalých žiakov, rodičov, rodinných priateľov, sa našej škole podarilo zvíťaziť v rámci Žilinského kraja a celkovým počtom získaných podporných hlasov i v rámci Slovenskej republiky.

      V nedeľu ráno, o 00.01 ,sme všetci s očakávaním pozerali na obrazovky počítačov, kde svietilo víťazné číslo: 62520 hlasov.

      Podarila sa nám ďalšia skvelá akcia, a to vďaka vašej obrovskej podpore. Ďakujeme teda všetkým žiakom, rodičom, známym, ale najmä pani asistentkám, pani špeciálnej pedagogičke a pani riaditeľke našej ZŠ- Janke Murínovej, ktoré celú akciu koordinovali.

       

       

       

       

     • Školský výlet druhákov

     • Venček - 11.-15.6.2018

     • Od 11. - 15.6. sa pre 9. ročník konal VENČEK, kde sa žiaci učili základné prvky z tancov - valčík, polka a čardáš.

     • Talentárium - Moderátor - 29.5.2018

     • Dňa 29. 5. sa uskutočnila súťaž Talentárium - Moderátor/ja. Žiaci našej školy boli veľmi aktívni a príbehy, ktoré vytvorili boli veľmi zaujímavé a pekné.

     • Škola v prírode -21.-25.5.2018

     •  

      V dňoch 21.- 25.5.2018 sa žiaci tretieho ročníka so svojimi triednymi učiteľkami, pani zástupkyňou, zdravotníkmi a animátormi zúčastnili na Škole v prírode.

      Čakal na nás týždeň plný zábavy, radosti a prekvapení. Na chvíľu sa naším domovom stal pekný penzión Beskydy uprostred malebnej prírody v  obci Sihelné.

      Program bol rozdelený na doobedné učenie zábavnou formou a poobedné aktivity s animátormi.

      Žiaci sa zúčastnili výletu na miestnu Bielu farmu. Čakal nás i výlet k lyžiarskemu vleku, kde sme spoločne objavovali, tvorili a súťažili.

      Týždeň sme ukončili nočnou hrou a spoločnou diskotékou.

      Veľké poďakovanie patrí našej pani riaditeľke, ktorá umožnila a zariadila, aby bol náš pobyt zaujímavý a jedinečný.

      Ďakujeme tiež personálu a pani kuchárkam, ktoré nám varili samé dobroty. Zdravotníkom, ktorí príkladne ošetrovali i tie najmenšie boľačky.

      Domov sme odchádzali s úsmevom a kopou nových zážitkov. Veď posúďte sami!

     • Slávik - okresné kolo - 16.5.2018

     • Stredu 16.mája 2018 našu školu reprezentovali tri žiačky na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2018. V 1.kategórii Lenka Romaňáková, v 2.kategórii Mária Mrekajová a v 3.kategórii Bianka Jurčáková. Podarilo sa nám vybojovať osobitné umiestnenie - cenu poroty, ktorú získala Bianka Jurčáková. Srdečne blahoželáme.

     • Babia hora - 30.5.2018

     • Žiaci 9. ročníka 30.5. hravo zvládli náročnú túru s takmer tisícmetrovým prevýšením na Babiu horu, odmenou im bol fantastický výhľad na Oravu a Tatry. Následne navštívili EXPOZÍCIU HVIEZDOSLAVOVEJ HÁJNIKOVEJ ŽENY a EXPOZÍCIU MILA URBANA.

     • Atletika - okresné kolo - 21.5.2018

     • Dňa 21.5.2018 sa naše  žiačky a žiaci zúčastnili okresného kola v atletike starších žiakov v Rabči. Najviac nás potešili Veronika Okoličányová, ktorá obsadila  2. miesto v skoku do výšky a Pavol Vojtas, ktorý v behu na 60 m skočil tiež druhý. Gratulujeme a ďakujeme!

     • Výmenný pobyt v Českej republike – Hořepník: 18.5. – 21.5. 2018

     •  

      Minulý školský rok sa po dlhšej odmlke obnovila spolupráca s družobnou školou v Hořepníku, keď nás navštívili kamaráti zo základnej školy. Spolupráca pokračuje ďalej a tak v dňoch 18.5. – 21.5. 2018 sa 15 žiakov a žiačok našej školy zúčastnilo na výmennom pobyte v Hořepníku. Učitelia, žiaci, rodičia a predstavitelia obce im pripravili bohatý a nezabudnuteľný program.

      V piatok sa deti po príchode ubytovali v rodinách a popoludnie strávili rôznymi športovými aktivitami.

      Väčšiu časť soboty prežili v Prahe, kde navštívili Technické múzeum, spoznali najnavštevovanejšie turistické miesta a previezli sa metrom.

      V nedeľu sa žiaci najskôr oboznámili s históriou aj súčasným životom kláštora v Želivě a po prehliadke sa zúčastnili aj na omši. Potom nasledovala rozhľadňa a lanové centrum v Křemešníku.

      Pobyt sa skončil v pondelok. Naše deti spoločne s českými kamarátmi ešte strávili dopoludnie na vyučovaní a po spoločnom obede sa vydali na spiatočnú cestu domov.

      Už teraz sa tešia na spoločné zážitky pri ďalších výmenných pobytoch.

       

       

     • Deň matiek - 20.5. 2018

     • Metodický deň z anglického jazyka – 3.5.2018

     •  

      Školský úrad v spolupráci s kabinetom ANJ v Námestove, so ZŠ a s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom zorganizoval 03.05.2018 metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka 3. – 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil v ZŠ s MŠ Mútne. Metodického dňa sa zúčastnilo 15 učiteliek a lektorka PaedDr. Marcela Bolibruchová, PhD.

       Metodický deň bol venovaný tvorbe medzinárodných projektov e-twinning na vyučovaní anglického jazyka. Lektorka sa podelila s praktickými skúsenosťami a dala prítomným učiteľkám cenné rady.

      V ďalšej časti seminára lektorka predviedla praktické ukážky aktivít, ktoré pomôžu vyučujúcim pri zapájaní pasívnych žiakov na hodinách anglického jazyka.

      Účastníčky obdržali od lektorky vypracovaný metodický list s popisom aktivít.

     • Stavanie mája - 27.4.2018

     • 27. apríl v našej škole prebiehal podľa tradície stavania májov na našom území. Šiestykrát sa staval máj deviatakmi pred budovou školy. Žiaci 9. ročníka zo súboru Mútňanka s heligonkou a s pomocou triednych učiteliek pripravili pekný program, kde nechýbal tanec, spev, ani zábava. 

     • Slávik - 24.-25.4 2018

     • "Zaspievaj slávičku v zelenom hájičkua ja ti zaspievam cestou po chodníčku..." Utorok 24.4. a stredu 25.4. sa našou školou niesol spev detských slávikov - speváčikov, ktorí zaspievali rôzne ľudové piesne v súťaži SLÁVIK 2018 na školskom kole. Stretli sa najlepší z jednotlivých tried a porota mala ťažké rozhodovanie, keďže bolo veľa súťažiacich.Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole v Námestove. 

      1. kategória 1. - 3. roč.   1. miesto Lenka Romaňáková

                                             2. miesto Samko Triebeľ a Petronela Jurčáková

                                             3. miesto Jovanka Bugajová

      2. kategória 4. - 6. roč.   1. miesto Mária Mrekajová

                                             2. miesto Sára Babečková

                                             3. miesto Alex Vraňák

      3. kategória 7. - 9. roč.   1. miesto Bianka Jurčáková

                                             2. miesto Andrej Judiak

     • Návšteva olympijského víťaza - Mateja Tótha - 24.4.2018

     • 24.4.2018 o 11.00 zavítal medzi žiakov našej školy olympijský víťaz Matej Tóth, 3- násobný olympionik, najlepší chodec a jeden z najúspešnejších slovenských atlétov posledného desaťročia.

      Žiaci si pripravili krátky kultúrny program, po ktorom nasledovala autogramiáda. Matej trpezlivo podpisoval, fotil sa, umožnil deťom robiť selfíčka,...

      Za pripravené pohostenie a darčeky ďakujeme pani učiteľke Dane Veselovskej, pani asistentke Kataríne Ďurčákovej, Elene Kubaľoveja firme ITM Slovakia.