• Vianočná akadémia - 21.12.2017

     • Do galérie Vianočná akadémia - 21.12.2017 boli pridané fotografie.

      Žiaci našej ZŠ sa každoročne v predvianočnom období stretávajú na posedení pod jedličkou, na ktoré si každá trieda pripraví zaujímavý kultúrny program. V závere akcie mala príhovor p. riaditeľka.

     • Prvá pomoc v materskej škole - 28.11.

     • Dňa 28.11.2017   naši žiaci zo zdravotníckeho krúžku pod vedenim Márie Paterkovej navštívili materskú školu. Ďeťom predškolských tried hravou formou predviedli, ako môže dôjsť k rôznym zraneniam a ako tieto zranenia ošetriť. Škôlkari si potom mohli vyskúšať ošetrenie vlastnoručne.

     • Okresné kolo v basketbale- starší žiaci- 28.11.

     • Na okresnom kole v basketbale starších žiakov v Rabči sa naši žiaci umiestnili na 4. mieste. Školu reprezentovali D. Burdilák, O. Durčák, J. Holubjak, M. Jankola, O. Jurčák, L. Karliak, M. Karliak, M. Kozaňák, J. Murín, M. Plechár, M. Rončák a P. Vojtas.

     • Streľba zo vzduchovky- okresné kolo- 22.11.

     • Dňa 22.11. 2017 sa v Rabčiciach konalo okresné kolo v streľbe zo vzduchovky starších žiakov. Našu školu reprezentovali Lukáš Ovšák, Marek Kosmeľ a Jozef Murín a v celkom umiestnení získali 4. miesto. 

     • iBobor

     • Aj tento rok sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Prvý krát mohli súťažiť už aj žiaci 2. ročníka v novej kategórii Drobec.

      V utorok 7.11.2017  kategórii Drobec  (2. – 3.ročník) súťažilo 21 žiakov, z ktorých boli najúspešnejší: E. Jurčáková, M. Vaterka, J. Vnenk, L. Kluska.

      V stredu 8.11. 2017  v ktegórii Bobrík  (4. – 5. ročník) súťažilo 48 žiakov. Tu k tým najúspešnejším patria: P. Juríčková, A. Kormanová, A. Kubaľa, A. Šurin, D. Le, M. Murínová, A. Kozoň,

      Vo štvrtok 19.11.2017 v kategórii Benjamín (6. – 7.ročník) súťažilo 35 žiakov, z ktorých boli najúspešnejší:  L. Tisoňová, M. Mrekajová, S. Boleková, E. Jurčáková, A. Blažeňáková, O. Durčák, M. Kšenzuľáková.

      V pondelok 13.11.2017 v kategórii Kadet  (8. – 9.ročník) súťažilo 45 žiakov, z ktorých boli najúspešnejší: N. Blažeňáková, M. Bjaloň, M. Rončák, F. Brandys, L. Ovšák, Š. Jozefjak, T. Vraňák.

       

      Všetkým zúčastneným úspešným riešiteľom gratulujeme, lebo súťažiacich bolo nemálo.

      Tejto celoslovenskej súťaže sa tento rok zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl.

     • Plagát - Mária Terézia

     • Naše šikovné žiačky z 8.B namaľovali obrovský plagát venovaný Márii Terézii pri príležitosti 300. výročia jej narodenia, ktoré pripadlo na tento kalendárny rok. Pri získavaní informácií o panovníčke rozvíjali nielen svoju čitateľskú gramotnosť, ale rozširovali i svoje dejepisné vedomosti. Najdôležitejšie však je, že sa ich rozhodli sprístupniť aj ostatným žiakom školy, ktorí si nádherný plagát môžu pozrieť na nástenke.

     • Exkurzia Profesionálni hasiči Námestovo, Stena významných osobností Hornej Oravy v Námestove - žiaci 4.A a 4.B - 14.11.2017

     • Exkurzia - 10.11.

     • Jednou z tém, ktoré sa preberajú na dejepise v 9. ročníku, je holokaust. Aby sme našim deviatakom ukázali, ako to vyzeralo v čase druhej svetovej vojny na Slovensku, vybrali sa žiaci 9.A a 9.B na  exkurziu do Múzea holokaustu- bývalého pracovného tábora v Seredi.

           Exkurzia sa konala dňa 10.11 2017. Žiaci vyrážali od školy už o 5:20, pretože k miestam, ktoré navštívili, sa pridala i návšteva strednej školy v Žiline a prehliadka hradu Beckov. Prvou zastávkou bola stredná škola v Žiline, kde žiakom porozprávali o duálnom vzdelávaní a ukázali im areál školy a dielne. Následne sa presunuli do Serede, kde ich už čakal sprievodca, ktorý žiakov poučil o správaní sa a zaviedol ich do priestorov tábora. Žiakom sa páčil interiér tábora, pretože bol vynovený a bolo tam veľa historických fotografií a predmetov. Sprievodca žiakom porozprával mnoho príbehov, ktoré sa v tábore udiali a taktiež im ukázal, čo sa tam dialo. Žiakov to, zdá sa, pohltilo a kládli sprievodcovi rôzne otázky. Dozvedeli sa mnoho nových informácií a uvedomili si, aké majú šťastie, že žijú v dobe, kde nie sú nijako obmedzovaní. Potom vyštartovali na hrad Beckov, kde ich taktiež už čakala sprievodkyňa. Z hradu sa deťom naskytol nádherný výhľad na okolitú prírodu a dozvedeli sa o histórii tohto hradu.     Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a dúfajú, že sa tohto roku ešte nejakej zúčastnia.

     • Hodina deťom - 10.11.

     • Dňa 10.11. sa na našej škole uskutočnila celoslovenská zbierka nadácie Hodina deťom - 19. ročník. Vyzbieralo sa 252,36 eur.

    • Starostlivosť o zúbky - 3.11.
     • Starostlivosť o zúbky - 3.11.

     • V piatok 3.novembra 2017 žiačky 9.A triedy prezentovali žiakom školy projekt na tému „Zubná hygiena“, ktorý si pripravili vo svojom voľnom čase ako jednu z aktivítškolskej environmentálnej výchovy k téme Zdravý životný štýl. Dievčatá sa rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina prezentovala svoj projekt v školskej knižnici žiakom 1.-4.ročníka. Druhá skupina dievčat prezentovala svoj projekt v špeciálnej učebni žiakom 5.-9.ročníka. Cieľom ich projektu bolo oboznámiť žiakov o správnej starostlivosti o chrup. Žiaci  sa z prezentácie a krátkych videí dozvedeli ako sa správne používajú  a aké sú vhodné zubné kefky, nite, pasty a ústna voda. Ako často a kedy je potrebné navštíviť zubného lekára,  ako sa má dieťa u zubára správať. Deviatačky svojim spolužiakom porozprávali  aj o potravinách, ktoré prospievajú zubom, ale aj o potravinách, ktoré zuby poškodzujú.  Formou hier, doplňovačiek, skladačiek a tajničiek, si deti upevnilisvoje nové vedomosti. Či správne pohybujú zubnou kefkoupri čistení zúbkov si mohli deti overiť na umelých modeloch chrupu.Svoje skúsenosti o návšteve u zubára, o nosení strojčeka a o ústnej hygienesi žiaci navzájom povymieňaliv záverečnej diskusii.

    • Malý futbal okresné kolo - 29.10.
     • Malý futbal okresné kolo - 29.10.

     • Naše žiačky zvíťazili v okresnom kole v malom futbale, a na našu veľkú radosť postúpili do kvalifikácie krajského kola. Dievčatám držíme palce.

    • Angličtina, brána do sveta - 25.10.
     • Angličtina, brána do sveta - 25.10.

     • Absolvent našej základnej školy Ing. Tomáš Kapičák, MSc  prijal pozvanie na besedu a žiaci 5. - 9. ročníka strávili v jeho spoločnosti po jednej vyučovacej hodine.

      Tomáš veľmi pútavým spôsobom priblížil svoj život. Aby mohol napĺňať svoje sny, už počas strednej školy sa začal venovať tvorbe web stránok a ako stredoškolský študent si založil firmu Mediahost s.r.o, ktorú riadi dodnes.

      Počas štúdia tiež začal rozvíjať svoju cestovateľskú vášeň a vysokoškolské štúdium absolvoval v Čechách a neskôr v Anglicku, kde získal titul MSc (Master of Science). Napriek mladému veku obletel dvakrát zemeguľu a navštívil viac ako 80 krajín. Pripomínal žiakom, že znalosť akéhokoľvek cudzieho jazyka im umožní ľahšie získavať pracovné príležitosti, spoznávať kultúru a život v iných krajinách, získavať nových priateľov a kontakty. Na praktických príkladoch ukázal, aká dôležitá je aj finančná gramotnosť pri cestovaní a spoznávaní sveta.

      Svojím rozprávaním primäl žiakov  zamyslieť sa nad vecami, ktoré berú ako samozrejmosť, ale v drvivej väčšine sveta je to vzácnosť – voda, vzdelanie, elektrina, ale aj rodičia. Vyzval deti, aby nezabudli byť vždy a všade predovšetkým dobrými ľuďmi a aby pamätali, že reprezentujú svoju krajinu, dedinu, rodinu, ale hlavne sami seba.

      V závere najaktívnejších žiakov, ako aj tých, ktorí sa nebáli predviesť svoje vedomosti z angličtiny, odmenil sladkosťami a mincami z ďalekých ciest.

      Veríme, že aj budúci školský rok k nám zavíta absolvent školy, aby porozprával našim súčasným žiakom o tom, ako mu znalosť angličtiny, ale aj iných jazykov, otvorila bránu do sveta.

       

    • Návšteva pána starostu Mariána Murína
     • Návšteva pána starostu Mariána Murína

     • Dňa 26.10. našu školu poctil svojou návštevou náš milý pán starosta, Marián Murín, nezávislý kandidát na predsedu ŽSK. Žiakom našej školy venoval kompletnú futbalovú výstroj - dresy, štucne a futbalovú loptu. Za tento veľký dar ĎAKUJEME smileysmileysmiley.

    • Medzinárodný deň školských knižníc - 23.10.
     • Medzinárodný deň školských knižníc - 23.10.

     • „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“

      Milan Rastislav Štefánik – najvýznamnejšia osobnosť slovenského národa.

      Týmito slovami začala príhovor B. Blažeňáková. Potom zarecitovala  báseň.

      „Letel si vysoko,

      vznášal sa nad nami,

      nesený túžbami, snahami,

      vlasť drahá na slávu veniec ti uvila.“

      Narodil sa 21. Júla 1880 v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom. O tomto človeku ste určite všetci niečo počuli. Každý z Vás sa nejakým spôsobom pripravoval na Slávnostnú akadémiu venovanú M.R. Štefánikovi, ktorá sa uskutočňuje z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

      Tretiaci zhotovovali mohylu, ktorá bola postavená na jeho počesť a ôsmaci mali na starosti portrét M.R.Štefánika. Štvrtáci vystrihovali meno, dátum narodenia a úmrtia tejto osobnosti.

      Ostatné triedy  pripravili krátky program.

      Žiaci 1. ročníkov predniesli básničky.

      Štvrtáci  pripravili krátky vstup o jeho detstve.

      Siedmaci predviedli profesie, ktorým sa počas svojho krátkeho života venoval.

      Naši najstarší žiaci mali  pripravenú prezentáciu o jeho živote a práci.

      Úlohou druhákov bolo poskladať na magnetickej tabuli portrét M.R.Štefánika a mohylu.

      A na záver piataci a šiestaci uskutočnili kvíz.

      Hodnotenie Medzinárodného Dňa školských knižníc vedením školy:

      23.10.2017 sa v našej škole pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc uskutočnila celodenná aktivita, ktorej cieľom bolo zapojiť všetkých žiakov našej školy do hľadania informácií o veľkej osobnosti našich dejín - Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

      Žiaci sa rôznymi hravými formami dozvedeli veľa zaujímavostí o jeho živote, zasúťažili si, pripravili prezentáciu, urobili maketu Mohyly na Bradle,...

      Veľmi pozitívne hodnotíme prácu žiakov i vyučujúcich. Táto zážitková forma vyučovania určite prispela k rozvoju detskej kreativity a myslenia.

       

       

    • Kvalifikácia do okresného kola - malý futbal žiačok
     • Kvalifikácia do okresného kola - malý futbal žiačok

     • 17.10.2017 odohrali naše žiačky kvalifikačný zápas v malom futbale o postup do okresného kola proti Lokci. Po výbornom výkone zvíťazili 4:0, postúpili ďalej, a my dúfame, že rovnako sa im bude dariť aj nabudúce. Držíme palce!

    • Metodický deň z anglického jazyka
     • Metodický deň z anglického jazyka

     • Školský úrad v spolupráci s kabinetom ANJ v Námestove, s  Macmillan Education SR, so ZŠ a s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom zorganizoval dňa 16.10.2017 metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka 3. – 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil v ZŠ s MŠ Mútne. Metodického dňa sa zúčastnilo 19 učiteliek a lektorka Ing. Gréta Korpádiová - Macmillan Education SR, ELT consultant.

       Metodický deň bol venovaný učeniu sa cez vizuálne vnemy. Lektorka predviedla praktické ukážky aktivít, ktoré sa dajú zaradiť do vyučovacieho procesu. Zamerala sa na čítanie a gramatiku. Učiteľky si vyskúšali aktivity, a tak na vlastnej koži mohli pocítiť, ako sa ich žiaci budú pri jednotlivých aktivitách cítiť. Keďže aktivity už boli vyskúšané vo výučbe, učiteľky si odniesli mnoho praktických rád ako ich modifikovať vo výučbe ANJ.

      Účastníčky obdŕžali od lektorky vypracovaný metodický list s popisom ďalších aktivít.

      Prítomné učiteľky boli oboznámené s plánom práce kabinetu ANJ na školský rok 2017/18 a spoločne sme sa dohodli na termíne a náplni ďalšie metodického dňa.